Senaste nyheterna

 • Disabled young man sitting on wheelchair on the beach with his arms wide open

  Vem kan få assistansersättning?

  I Sverige finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som har en omfattande funktionsersättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Om man inte klarar av det själv har man rätt att få hjälp av en personlig assistent. Detta gäller om man själv inte klarar […]

 • Girlfriends sharing a laugh in Coffeeshop

  Psykisk funktionsnedsättning

  Personlig assistans är ett ypperligt sätt för de med psykiska funktionsvariabler att kunna få ett liv med kvalité. Att fungera annorlunda än normen kan vara mycket påfrestande och leder inte sällan till isolering med ökad psykisk ohälsa som en naturlig följd. I många psykiska diagnoser ingår svårigheter i mellanmänskliga relationer. […]

 • Giving Support

  Personlig assistans erbjuder en ökad livskvalitet

    Att bli beviljad rätten till personlig assistans är i många fall direkt förknippad med en utökad glädje och livskvalitet för landets vårdtagare. Med hjälp av sina förlängda armar och ben i form av sin personliga assistent så kan man utföra både sina vardagliga sysslor och även andra fritidssysselsättningar som […]

 • Ingår städning i personlig assistans?

  Ingår städning i personlig assistans?

  Enligt Lagen om stöd och service, LSS, kan vissa grupper av människor ansöka om, och få, särskilt stöd och särskild hjälp för att klara av vardagen. Det handlar om människor som på olika sätt har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, eller någon annan allvarlig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. En av de […]

 • Administrera din egen personliga assistans

  Administrera din egen personliga assistans

  De flesta som idag är i behov av personlig assistans får hjälp av assistenter via ett privat assistansbolag eller via kommunala vårdbolag. Det är dock långt ifrån alla som är helt nöjda med den assistans de får, eller med hur deras assistenter behandlas av deras arbetsgivare. Ett alternativ för dem […]

 • Granddaughter hugging grandmother in wheelchair

  Privat och kommunal personlig assistans

  Om du vill jobba som personlig assistent finns det två vägar att gå. Det ena är att ha en kommunal anställning, som innebär att det är kommunen som betalar din lön med skattepengar. Det andra är att välja ett privat alternativ, där ett företag som gett sig in i assistentbranschen […]