Okategoriserade

Disabled young man sitting on wheelchair on the beach with his arms wide open

Vem kan få assistansersättning?

I Sverige finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som har en omfattande funktionsersättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Om man inte klarar av det själv har man rätt att få hjälp av en personlig assistent. Detta gäller om man själv inte klarar […]

Läs mer ›
Girlfriends sharing a laugh in Coffeeshop

Psykisk funktionsnedsättning

Personlig assistans är ett ypperligt sätt för de med psykiska funktionsvariabler att kunna få ett liv med kvalité. Att fungera annorlunda än normen kan vara mycket påfrestande och leder inte sällan till isolering med ökad psykisk ohälsa som en naturlig följd. I många psykiska diagnoser ingår svårigheter i mellanmänskliga relationer. […]

Läs mer ›
litepress