Ingår städning i personlig assistans?

Enligt Lagen om stöd och service, LSS, kan vissa grupper av människor ansöka om, och få, särskilt stöd och särskild hjälp för att klara av vardagen. Det handlar om människor som på olika sätt har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, eller någon annan allvarlig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. En av de former av hjälp och stöd som man kan ansöka om enligt LSS är personlig assistans. Men ingår städning i uppgifterna som en personlig assistent ska utföra?

Beskrivningarna av vad som ingår i personlig assistans verkar variera från kommun till kommun. Örebro kommun har en av de mest uttömmande beskrivningarna. Där fastslås att personlig assistans beviljas för den som inte själv klarar av ”att tillgodose sina grundläggande behov”. Som exempel på grundläggande behov nämns personlig hygien, mat, att klä av och på sig liksom att kommunicera med andra. För en utomstående kan det tyckas logiskt att en person som inte klarar av att ta hand ens om sina cleaning-268126_960_720grundläggande behov inte heller klarar av mer omfattande vardagssysslor, som att hålla rent i hemmet eller att tvätta. Det verkar också Örebro kommun hålla med om, då de skriver att den som har behov av personlig assistans av ovanstående skäl, också har rätt till ”insats” för övriga behov. Bland dessa övriga behov nämns bland annat städning. Det står däremot inte uttryckt huruvida städningen ska utföras som en del av den personliga assistansen eller av andra aktörer, till exempel en städfirma. Något man kan behöva hjälp med från städfirmor även om man inte är funktionshindrad är att flyttstäda, eftersom det kräver mycket större noggrannhet än en vanlig veckostädning till vardags. Om du letar efter ett städbolag som kan hjälpa dig med flyttstädning i Göteborg kan du gå in på Prohomeservice.se.

Ett annat sätt som de som omfattas av LSS kan få hjälp med städning, är att bo i ett särskilt boende, med tillgång till personal som kan hjälpa en i de moment i vardagen man själv känner att man har svårt med. Som exempel ges städning och matlagning.

Det verkar dock vara långt ifrån en självklarhet att städning ska ingå i den hjälp man får som funktionshindrad, liksom det inte heller verkar vara en självklarhet när det gäller andra som är i behov av hjälp, till exempel äldre som har hemtjänst. I Hudiksvall är till exempel städning i hemtjänsten en extra service utöver det grundläggande, som man får betala en avgift för.

litepress