Personlig assistans erbjuder en ökad livskvalitet

 

Att bli beviljad rätten till personlig assistans är i många fall direkt förknippad med en utökad glädje och livskvalitet för landets vårdtagare. Med hjälp av sina förlängda armar och ben i form av sin personliga assistent så kan man utföra både sina vardagliga sysslor och även andra fritidssysselsättningar som man innan upplevde som fullständiga omöjligheter att utföra per eget maskineri. Livskvalitetens, glädjen och möjligheterna brukar kunna öka markant, tack vare beviljandet av en egen personlig assistent.

Behovet av personlig assistans kan bero på väldigt många faktorer, både medfödda och senare tillkomna. Dessa behov kan grunda sig i fysiska åkommor, såväl som psykiska.

Happy healthcare worker walking and talking with senior womanAtt ha tillgång till en personlig assistent betyder inte att denne ska utföra allt vårdtagaren säger, utan den personliga assistenten ska istället fungera som ett slags stöd för vårdtagaren, när denne ska utföra sina vardagliga sysslor, ha kontakt med myndigheter och liknande. Den personliga assistenten griper istället in där de fysiska eller psykiska hinder förhindrar vårdtagaren att utföra dessa sysslor på egen hand.

Sådant som tidigare kunde anses som fullständiga omöjligheter för vårdtagaren blir plötsligt fullt möjligt, tack vare den personliga assistenten. Bara en sådan vardaglig sak som att besöka en duktig tandläkare i Stockholm som tidigare kan ha upplevts som en fullskalig omöjlighet och ett omöjligt projekt, eller att ta upp den där uppskattade och givande fritidsaktiviteten som plötsligt var tvungen att avbrytas på grund av bristande stödfunktioner från samhällets sida – plötsligt kan tas upp igen, allt tack vare beviljandet av en personlig assistent!

Genom att inte längre upp leva samma typ av vardagliga hinder – och förmågan att kunna se just möjligheter istället för hinder – bidrar till en väldigt tydlig ökning av den egna situationen och den upplevda livskvaliteten. Genom stödet ifrån den personliga assistenten är målsättningen att vårdtagaren ska kunna fylla en välfungerande roll i samhället, både i form av skolgång och arbete.

Valet av den egna personliga assistenten brukar i stor utsträckning vara beroende av den personkemi som uppstår mellan assistent och vårdnadstagare, även om enstaka specifika krav eller önskemål brukar finnas med i bilden. Om vårdtagaren exempelvis har diabetes så brukar det vara önskvärt att den personliga assistenten har antingen erfarenhet eller aktuell utbildning när det kommer till att behandla diabetessjuka personer. Andra vanligt förekommande önskemål brukar kunna vara att assistenten har samma typ av intressen som vårdtagaren, och att assistenten är av samma kön som denne. Detta beror oftast på att det tenderar att uppstå av- och påklädnad samt skötsel av personlig hygien.

litepress