Psykisk funktionsnedsättning

Personlig assistans är ett ypperligt sätt för de med psykiska funktionsvariabler att kunna få ett liv med kvalité. Att fungera annorlunda än normen kan vara mycket påfrestande och leder inte sällan till isolering med ökad psykisk ohälsa som en naturlig följd. I många psykiska diagnoser ingår svårigheter i mellanmänskliga relationer. Med personlig assistent som trygghet kan många hinder överbryggas och situationer som tidigare varit omöjliga att bemästra på egen hand blir hanterliga. Mycket som känns skrämmande i det offentliga rummet går med assistans att närma sig och på sikt är det många som klarar mer och mer på egen hand.

En osynlig följeslagare

Psykisk ohälsa är dolda sjukdomar som blir allt vanligare. En personlig assistent är för många deras osynliga följeslagare på livets stig. De är vilka människor som helst och smälter in som en god vän i omgivningens ögon vilket gör att den psykiska ohälsan känns mer hanterbar. Det är ofta just problemet med att inte känna sig som vem som helst, klara av vardagliga saker som vem som helst som är grundproblemet för personer som behöver assistans. En personlig assistents uppgift är inte att ta över sysslor för den med psykisk ohälsa utan snarare att ta vid och vara en trygghet, en tolk och inge mod och hopp när situationen kräver det.

Släpp loss fångarna

Det är ingen överdrift att kalla personer med med psykisk ohälsa för fångar. Väldigt många blir med tiden bokstavligen som fångar i sina egna hem. Anhöriga och vänner får rycka in och vara behjälpliga vid minsta aktivitet och för att vardagen ska fungera. Det gör att självkänsla och egenvärde får hårda törnar. Inte sällan blir anhöriga överbelastade vilket leder till ännu mer hopplöshetskänslor hos de med psykisk ohälsa. Med en personlig assistent öppnas livets möjligheter åter upp och den efterlängtade promenaden, en kopp kaffe på ett fik, inköpen i livsmedelsaffären, utöva sin hobby, gå till frisören, tandläkaren och annat som innan fått stanna vid en dröm blir möjligt.

litepress