Synskadades rätt till ledsagning

År 1994 infördes LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande. Lagen omfattar stöd till tre så kallade personkretsar. Den första kretsen gäller personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd och den andra kretsen omfattar personer med ett begåvningsmässigt funktionshinder som uppstått efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller sjukdom. Synskadade ingår i den tredje kretsen, som sägs omfatta personer ”med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”.399px-Labrador_Retriever_black_guide_dog

När lagen var ny kunde gravt synskadade regelmässigt få ledsagarservice med stöd av lagen, så som lagens förarbeten tydligt visar var meningen. Detta har dock försämrats på senare år, vilket bland annat en undersökning av Synskadades Riksförbund visar. Undersökningen genomfördes bland LSS-handläggarna, och visade att lagen tillämpas fyrkantigt, vilket leder till att många synskadade faller mellan stolarna. Detta sägs i sin tur bero på att handläggarna inte har rätt arbetsvillkor för att kunna använda sin fulla kompetens och utföra arbetet professionellt. Situationen är så illa att till och med dövblinda nekas stöd som ledsagning och personlig assistans.

Som gravt synskadad kan man dock även ansöka om alternativ hjälp, till exempel en ledarhund. Det finns idag ungefär 300 ledarhundar i Sverige, och samtliga ägs av Synskadades Riksförbund. Det är också till dem man skickar in sin ansökan. Synskadades Riksförbund gör sedan ett hembesök till den sökande, för att avgöra om han eller hon uppfyller kriterierna för att tilldelas en ledarhund. Om ansökan godkänns får den synskadade personen gå en informationskurs om hur det är att äga en ledarhund.

Det finns även andra hjälpmedel för synskadade. För att läsa kan en synskadad person till exempel behöva hjälp av en läskamera, som läser av innehållet på en boksida och förstorar upp det på en bildskärm. Om du som synskadad behöver utföra till exempel ett skolarbete på datorn, finns det också ett hjälpmedel som kallas skärmläsare, som omvandlar innehållet på datorskärmen till tal.

litepress