Inlägg med sökord: "Assistans"

Ingår städning i personlig assistans?

Ingår städning i personlig assistans?

Enligt Lagen om stöd och service, LSS, kan vissa grupper av människor ansöka om, och få, särskilt stöd och särskild hjälp för att klara av vardagen. Det handlar om människor som på olika sätt har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, eller någon annan allvarlig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. En av de […]

Läs mer ›
Administrera din egen personliga assistans

Administrera din egen personliga assistans

De flesta som idag är i behov av personlig assistans får hjälp av assistenter via ett privat assistansbolag eller via kommunala vårdbolag. Det är dock långt ifrån alla som är helt nöjda med den assistans de får, eller med hur deras assistenter behandlas av deras arbetsgivare. Ett alternativ för dem […]

Läs mer ›
Synskadades rätt till ledsagning

Synskadades rätt till ledsagning

År 1994 infördes LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande. Lagen omfattar stöd till tre så kallade personkretsar. Den första kretsen gäller personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd och den andra kretsen omfattar personer med ett begåvningsmässigt funktionshinder som uppstått efter en hjärnskada i […]

Läs mer ›
Utbildning för personlig assistans

Utbildning för personlig assistans

Att arbeta som personlig assistent är ett givande yrke som ger dig en stark känsla av mening i vardagen. Varje arbetsdag får du möjlighet att hjälpa någon som är i behov av din assistans, samtidigt som du själv utvecklas i ett vårdyrke. Att jobba som personlig assistent är inte bara […]

Läs mer ›
Personlig assistans

Personlig assistans

En person som drabbats av omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar har rätt till personlig assistans. Den personliga assistansen ska vara i form av ett individuellt utformat stöd. Individen som tillerkänns rätten till personlig assistans behöver hjälp med grundläggande behov, som personlig hygien, att få i sig mat och hjälp att klä […]

Läs mer ›
Personlig assistans

Personlig assistans

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning kan du få rätt till personlig assistans. För att ha den rätten ska du tillhöra personkretsen för LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.   Personkrets Allt som allt finns det tre så kallade personkretsar. Det du behöver är […]

Läs mer ›
litepress