Inlägg med sökord: "ledsagning"

Synskadades rätt till ledsagning

Synskadades rätt till ledsagning

År 1994 infördes LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande. Lagen omfattar stöd till tre så kallade personkretsar. Den första kretsen gäller personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd och den andra kretsen omfattar personer med ett begåvningsmässigt funktionshinder som uppstått efter en hjärnskada i […]

Läs mer ›
litepress