Utbildning för personlig assistans

Att arbeta som personlig assistent är ett givande yrke som ger dig en stark känsla av mening i vardagen. Varje arbetsdag får du möjlighet att hjälpa någon som är i behov av din assistans, samtidigt som du själv utvecklas i ett vårdyrke. Att jobba som personlig assistent är inte bara meningsfullt ur ett själsligt syfte, utan det kan också ha karriärmässiga fördelar. När du lär dig mer om yrket blir din kompetens allt mer efterfrågad, och du kan bidra till att skapa en bättre miljö för såväl brukare som vårdare. För dig som vill utbilda dig inom personlig assistans finns det primärt två vägar att gå: intern företagsutbildning och utbildning via ett externt lärcenter.

 

I Sverige kan personlig assistans tillhandahållas av såväl privata som statliga företag, vilket gör att din arbetsgivare kan variera mycket i storlek och företagsklimat. Därför är det också svårt att säga vilken utbildning som erbjuds dig. Klart är att de allra flesta vårdföretagen strävar efter att ge dig som anställd så bra utbildning som möjligt. Det ligger ju i deras intresse att du vässar dina kunskaper, samtidigt som en ökad kompetens alltid är en fördel för dig inför framtida utmaningar. En annan fördel med en utbildning inom företaget är att den ofta sker parallellt med yrkeslivet, vilket gör att du kan omsätta dina lärdomar direkt.Utbildning för personlig assistans 1

 

En annan väg är att söka till skola som erbjuder kurser och utbildningar inom ämnet. Ett vanligt alternativ är en folkhögskola. De erbjuder ofta specialiserade utbildningar med personlig assistans i fokus. Det gör att lärarna garanterat kan ämnet och du får den perfekta grunden att stå på inför ditt kommande arbetsliv. Dessutom är det en bra merit i CV:t när du senare ska söka jobb. Till sist har du alltid nytta av en utbildning när det kommer till chefstillsättningar och andra anställningar. Då krävs det ofta en teoretisk utbildning för att få jobbet. Ett utbildningscentrum som erbjuder ettåriga utbildningar inom personlig assistans är Mullsjö folkhögskola.

 

Ett tredje alternativ är att läsa fristående kurser som relaterar till ämnet. Det kan handla om vård, beteendevetenskap, psykologi eller andra discipliner. Du får inte samma möjlighet att rikta in dig på en nisch, men i gengäld är du betydligt friare att lägga upp din egen utbildning. Dessutom ökar bredden på dina jobbmöjligheter eftersom du är utbildad för att arbeta inom fler sektorer. Då kan du ofta erbjuda tjänster som frilansare. Om du inte har någon fast arbetsgivare och vill kunna fakturera utan företag är Frilans Finans ett bra val.

litepress