Vem kan få assistansersättning?

I Sverige finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som har en omfattande funktionsersättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Om man inte klarar av det själv har man rätt att få hjälp av en personlig assistent. Detta gäller om man själv inte klarar av de fem grundläggande behoven som är att sköta den personliga hygienen, ansvara för måltider, klä av och på sig och kommunicera med andra. Dessutom gäller det annan hjälp som förutsätter att man har ingående kunskap om den funktionshindrade och som denne inte klarar själv.

Vad behöver du hjälp med?

Om du klarar dig med personlig assistent mindre än 20 timmar kontaktar du kommunen. Mer än 20 timmars Assistansersätting betalas av Försäkringskassan till personer med grövre nedsättning. Försäkringskassan kommer att beräkna ditt personliga behov för att se hur många timmars assistans du kan få för att klara alla dina personliga behov. Förbered dig noga inför mötet och ta upp allt som du behöver hjälp med så att du får de assistanstimmar du behöver. Om du behöver personlig assistent för att klara av fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner, hushållsarbete och att vara delaktig i samhället ska du ta upp allt detta för att det ska komma med i beräkning av tid.

Vem kan söka assistansersättning?

För att få personlig assistansersättning ska du inte ha fyllt 65 år och ha stora och varaktiga funktionshinder som gör att du måste ha hjälp med dina grundläggande behov. Innan du får beviljat stöd görs det en bedömning om du ingår i en av de tre kretsarna som kan få stöd enligt lagen om personlig assistansersättning. De olika kretsarna som gäller är utvecklingsstörda eller personer med autism och personer som har fått bestående och betydande funktionshinder som kommer av hjärnskada i vuxen ålder på grund av yttre våld eller sjukdom. Dessutom gäller det för personer med andra psykiska eller fysiska funktionshinder som inte beror på ett normalt åldrande och som hindrar en i den dagliga livet.

litepress